Unique Visitors / day: 49, Page views: 269, Domain Registrar: , IP: 14.225.2.87

Search Preview

Mua tivi, máy tính, laptop đến Phong Vũ gần nhất | PhongVu.vn

phongvu.vn
Cùng mua sắm trực tuyến tại Phong Vũ với hàng ngàn sản phẩm từ máy tính, laptop, thiết bị điện tử.. với giá ưu đãi, nhiều khuyến mãi. Trải nghiệm sản phẩm tại hệ thống showroom tại Đà Nẵng, Hà Nội, HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Thái Bình, Nghệ An...

About - phongvu.vn

Phongvu.vn


 • phongvu.vn is hosted in VNPT-VN.
 • phongvu.vn doesn't use HTTPS protocol.
 • Number of used technologies: 9.
 • First technologies: Cascading Style Sheets.
 • First keywords phongvu.vn: Màn
 • Its phongvu.vn size: 272 bytes
 • phongvu.vn local ip: 14.225.2.87
 • phongvu.vn Domain regisztrator:

Ranks - phongvu.vn


 • Phongvu.vn receives about 49 daily unique visitor.
 • According to Alexa Traffic Rank Phongvu.vn is ranked number in the world.
 • The domain has N/A Facebook Likes,
 • N/A Facebook Shares,
 • N/A Google+.
 • phongvu.vn has .vn extension.
 • Updated: 2018-11-28 16:57:00
 • Used bandwidth: 390.47 KB / Month

Server info - Phongvu.vn


 • Where is phongvu.vn hosted?
 • IP: 14.225.2.87
 • Binary IP: 110110010000111110000111
 • Octal IP: 66207607
 • Hexadecimal IP: d90f87
 • Decimal domain: 110001
 • Registrar:
 • Country: Vietnam
 • City: Hanoi
 • Latitude: 21.03330039978
 • Longitude: 105.84999847412

IP & DNS Report

SL Host Class TTL Type PRI Target IP

SEO Keywords (Single)

Keyword Occurrence Density
Màn 57 2.85 %
Hình 50 2.50 %
inch 27 1.35 %
Laptop 21 1.05 %
Máy 18 0.90 %
đến 18 0.90 %
Từ 17 0.85 %
Chuột 17 0.85 %
Series 16 0.80 %
Bàn 15 0.75 %
Intel 13 0.65 %
hình 12 0.60 %
triệu 12 0.60 %
cả 11 0.55 %
RAM 10 0.50 %
LG 10 0.50 %
Loa 10 0.50 %
Tivi 10 0.50 %
cứng 10 0.50 %
Samsung 10 0.50 %

SEO Keywords (Two Word)

Keyword Occurrence Density
Màn Hình 50 2.50 %
Máy in 13 0.65 %
inch Từ 12 0.60 %
69 inch 9 0.45 %
Samsung Màn 8 0.40 %
Hình Samsung 8 0.40 %
Hình Asus 8 0.40 %
Asus Màn 8 0.40 %
Tản nhiệt 8 0.40 %
Xem tất 7 0.35 %
Bàn Phím 7 0.35 %
LG Màn 7 0.35 %
Màn hình 7 0.35 %
Hình LG 7 0.35 %
Dell Màn 7 0.35 %
Hình Acer 7 0.35 %
tất cả 7 0.35 %
Hình Dell 7 0.35 %
Ổ cứng 7 0.35 %
49 inch 6 0.30 %

SEO Keywords (Three Word)

Keyword Occurrence Density Possible Spam
Màn Hình Samsung 8 0.40 % No
Hình Samsung Màn 8 0.40 % No
Asus Màn Hình 8 0.40 % No
Màn Hình Asus 8 0.40 % No
Hình Asus Màn 8 0.40 % No
LG Màn Hình 7 0.35 % No
Màn Hình LG 7 0.35 % No
Hình Dell Màn 7 0.35 % No
Màn Hình Dell 7 0.35 % No
Samsung Màn Hình 7 0.35 % No
Dell Màn Hình 7 0.35 % No
Hình LG Màn 7 0.35 % No
Màn Hình Acer 7 0.35 % No
Xem tất cả 7 0.35 % No
Acer Màn Hình 6 0.30 % No
Màn Hình HP 6 0.30 % No
Màn Hình Philips 6 0.30 % No
Hình Acer Màn 6 0.30 % No
Hình Philips Màn 6 0.30 % No
Philips Màn Hình 6 0.30 % No

SEO Keywords (Four Word)

Keyword Occurrence Density Possible Spam
Màn Hình Asus Màn 8 0.40 % No
Màn Hình Samsung Màn 8 0.40 % No
Hình Asus Màn Hình 8 0.40 % No
Hình LG Màn Hình 7 0.35 % No
LG Màn Hình Samsung 7 0.35 % No
Hình Samsung Màn Hình 7 0.35 % No
Màn Hình LG Màn 7 0.35 % No
Dell Màn Hình LG 7 0.35 % No
Màn Hình Dell Màn 7 0.35 % No
Asus Màn Hình Dell 7 0.35 % No
Hình Dell Màn Hình 7 0.35 % No
Màn Hình Acer Màn 6 0.30 % No
Hình Acer Màn Hình 6 0.30 % No
Philips Màn Hình Acer 6 0.30 % No
Acer Màn Hình HP 6 0.30 % No
Hình Philips Màn Hình 6 0.30 % No
Samsung Màn Hình Philips 6 0.30 % No
Màn Hình Philips Màn 6 0.30 % No
Từ 44 đến 49 5 0.25 % No
Hình HP Màn hình 5 0.25 % No

Technology - phongvu.vn

Number of occurences 9

Cascading Style Sheets

JavaScript

iFrame

SVG

Google Fonts

MailTo link

PHP

Schema.org

Facebook API

HTTP response headers data

url https://phongvu.vn/ content type text/html; charset=UTF-8
http code 200 header size 930
request size 272 filetime -1
ssl verify result 0 redirect count 1
total time 3.599933 namelookup time 0.004269
connect time 0.268279 pretransfer time 0.801384
size upload 0 size download 689597
speed download 191558 speed upload 0
download content length -1 upload content length -1
starttransfer time 1.506394 redirect time 1.035174
redirect url primary ip 14.225.2.87
certinfo primary port 443
local ip 149.202.95.127 local port 37338

WhoIs Data Information - phongvu.vn

phongvu.vn domain is not supported

Keywords

Phongvu.vn IP, Phongvu.vn coupons, Phongvu.vn promo codes, Phongvu.vn 2016, Phongvu.vn hosting, Phongvu.vn country, Phongvu.vn words, Phongvu.vn images, Phongvu.vn javascripts, Phongvu.vn registrar, Phongvu.vn metas, Phongvu.vn domain, Phongvu.vn page views, Phongvu.vn visitors number, Phongvu.vn ranking,

Mistakes

Spelling mistakes at internet search for phongvu.vn.

www.hongvu.vn, www.pohongvu.vn, www.ohongvu.vn, www.pohongvu.vn, www.ohongvu.vn, www.p hongvu.vn, www. hongvu.vn, www.p-hongvu.vn, www.-hongvu.vn, www.p.hongvu.vn, www..hongvu.vn, www.pongvu.vn, www.phbongvu.vn, www.pbongvu.vn, www.phgongvu.vn, www.pgongvu.vn, www.phtongvu.vn, www.ptongvu.vn, www.phyongvu.vn, www.pyongvu.vn, www.phuongvu.vn, www.puongvu.vn, www.phjongvu.vn, www.pjongvu.vn, www.phmongvu.vn, www.pmongvu.vn, www.phnongvu.vn, www.pnongvu.vn, www.phngvu.vn, www.pho8ngvu.vn, www.ph8ngvu.vn, www.pho7ngvu.vn, www.ph7ngvu.vn, www.pholingvu.vn, www.phlingvu.vn, www.phoopngvu.vn, www.phopngvu.vn, www.pho9ngvu.vn, www.ph9ngvu.vn, www.pho0ngvu.vn, www.ph0ngvu.vn, www.phongvu.vn, www.phngvu.vn, www.phogvu.vn, www.phonbgvu.vn, www.phobgvu.vn, www.phonggvu.vn, www.phoggvu.vn, www.phonhgvu.vn, www.phohgvu.vn, www.phonjgvu.vn, www.phojgvu.vn, www.phonmgvu.vn, www.phomgvu.vn, www.phon gvu.vn, www.pho gvu.vn, www.phonvu.vn, www.phongfvu.vn, www.phonfvu.vn, www.phongrvu.vn, www.phonrvu.vn, www.phongvu.vn, www.phonvu.vn, www.phonghjvu.vn, www.phonhjvu.vn, www.phongvvu.vn, www.phonvvu.vn, www.phong vu.vn, www.phon vu.vn, www.phong yvu.vn, www.phon yvu.vn, www.phong.vu.vn, www.phon.vu.vn, www.phongcvu.vn, www.phoncvu.vn, www.phongu.vn, www.phongvu.vn, www.phongu.vn, www.phongv cu.vn, www.phong cu.vn, www.phongvfgu.vn, www.phongfgu.vn, www.phongvu.vn, www.phongu.vn, www.phongvgiu.vn, www.phonggiu.vn, www.phongvgbu.vn, www.phonggbu.vn, www.phongv u.vn, www.phong u.vn, www.phongv.vn, www.phongvu7.vn, www.phongv7.vn, www.phongvu9.vn, www.phongv9.vn, www.phongvuh.vn, www.phongvh.vn, www.phongvun.vn, www.phongvn.vn, www.phongvum.vn, www.phongvm.vn, www.phongvu8.vn, www.phongv8.vn, www.phongvu.vnb, www.phongvu.vb, www.phongvu.vng, www.phongvu.vg, www.phongvu.vnh, www.phongvu.vh, www.phongvu.vnj, www.phongvu.vj, www.phongvu.vnm, www.phongvu.vm, www.phongvu.vn , www.phongvu.v , www.phongvu.vn, www.phongvu.n, www.phongvu.v cn, www.phongvu. cn, www.phongvu.vfgn, www.phongvu.fgn, www.phongvu.vn, www.phongvu.n, www.phongvu.vgin, www.phongvu.gin, www.phongvu.vgbn, www.phongvu.gbn, www.phongvu.v n, www.phongvu. n,

TLD Extension Mistakes

phongvu.com, phongvu.ru, phongvu.net, phongvu.org, phongvu.de, phongvu.jp, phongvu.uk, phongvu.br, phongvu.pl, phongvu.in, phongvu.it, phongvu.fr, phongvu.au, phongvu.info, phongvu.nl, phongvu.ir, phongvu.cn, phongvu.es, phongvu.cz, phongvu.ua, phongvu.ca, phongvu.kr, phongvu.eu, phongvu.biz, phongvu.za, phongvu.gr, phongvu.co, phongvu.ro, phongvu.se, phongvu.tw, phongvu.vn, phongvu.mx, phongvu.tr, phongvu.ch, phongvu.hu, phongvu.at, phongvu.be, phongvu.tv, phongvu.dk, phongvu.me, phongvu.ar, phongvu.sk, phongvu.us, phongvu.no, phongvu.fi, phongvu.id, phongvu.xyz, phongvu.cl, phongvu.by, phongvu.nz, phongvu.ie, phongvu.il, phongvu.pt, phongvu.kz, phongvu.my, phongvu.lt, phongvu.io, phongvu.hk, phongvu.cc, phongvu.sg, phongvu.edu, phongvu.pk, phongvu.su, phongvu.рф, phongvu.bg, phongvu.th, phongvu.top, phongvu.lv, phongvu.hr, phongvu.pe, phongvu.rs, phongvu.club, phongvu.ae, phongvu.si, phongvu.az, phongvu.ph, phongvu.pro, phongvu.ng, phongvu.tk, phongvu.ee, phongvu.mobi, phongvu.asia, phongvu.ws, phongvu.ve, phongvu.pw, phongvu.sa, phongvu.gov, phongvu.cat, phongvu.nu, phongvu.ma, phongvu.lk, phongvu.ge, phongvu.tech, phongvu.online, phongvu.uz, phongvu.is, phongvu.fm, phongvu.lu, phongvu.am, phongvu.bd, phongvu.to, phongvu.ke, phongvu.name, phongvu.uy, phongvu.ec, phongvu.ba, phongvu.ml, phongvu.site, phongvu.do, phongvu.website, phongvu.mn, phongvu.mk, phongvu.ga, phongvu.link, phongvu.tn, phongvu.md, phongvu.travel, phongvu.space, phongvu.cf, phongvu.pics, phongvu.eg, phongvu.im, phongvu.bz, phongvu.la, phongvu.py, phongvu.al, phongvu.gt, phongvu.np, phongvu.tz, phongvu.kg, phongvu.cr, phongvu.coop, phongvu.today, phongvu.qa, phongvu.dz, phongvu.tokyo, phongvu.ly, phongvu.bo, phongvu.cy, phongvu.news, phongvu.li, phongvu.ug, phongvu.jobs, phongvu.vc, phongvu.click, phongvu.pa, phongvu.guru, phongvu.sv, phongvu.aero, phongvu.work, phongvu.gq, phongvu.ag, phongvu.jo, phongvu.rocks, phongvu.ps, phongvu.kw, phongvu.om, phongvu.ninja, phongvu.af, phongvu.media, phongvu.so, phongvu.win, phongvu.life, phongvu.st, phongvu.cm, phongvu.mu, phongvu.ovh, phongvu.lb, phongvu.tj, phongvu.gh, phongvu.ni, phongvu.re, phongvu.download, phongvu.gg, phongvu.kh, phongvu.cu, phongvu.ci, phongvu.mt, phongvu.ac, phongvu.center, phongvu.bh, phongvu.hn, phongvu.london, phongvu.mo, phongvu.tips, phongvu.ms, phongvu.press, phongvu.agency, phongvu.ai, phongvu.sh, phongvu.zw, phongvu.rw, phongvu.digital, phongvu.one, phongvu.sn, phongvu.science, phongvu.sy, phongvu.red, phongvu.nyc, phongvu.sd, phongvu.tt, phongvu.moe, phongvu.world, phongvu.iq, phongvu.zone, phongvu.mg, phongvu.academy, phongvu.mm, phongvu.eus, phongvu.gs, phongvu.global, phongvu.int, phongvu.sc, phongvu.company, phongvu.cx, phongvu.video, phongvu.as, phongvu.ad, phongvu.bid, phongvu.moscow, phongvu.na, phongvu.tc, phongvu.design, phongvu.mz, phongvu.wiki, phongvu.trade, phongvu.bn, phongvu.wang, phongvu.paris, phongvu.solutions, phongvu.zm, phongvu.city, phongvu.social, phongvu.bt, phongvu.ao, phongvu.lol, phongvu.expert, phongvu.fo, phongvu.live, phongvu.host, phongvu.sx, phongvu.marketing, phongvu.education, phongvu.gl, phongvu.bw, phongvu.berlin, phongvu.blue, phongvu.cd, phongvu.kim, phongvu.land, phongvu.directory, phongvu.nc, phongvu.guide, phongvu.mil, phongvu.pf, phongvu.network, phongvu.pm, phongvu.bm, phongvu.events, phongvu.email, phongvu.porn, phongvu.buzz, phongvu.mv, phongvu.party, phongvu.works, phongvu.bike, phongvu.gi, phongvu.webcam, phongvu.gal, phongvu.systems, phongvu.ht, phongvu.report, phongvu.et, phongvu.pink, phongvu.sm, phongvu.jm, phongvu.review, phongvu.tm, phongvu.ky, phongvu.pg, phongvu.pr, phongvu.tools, phongvu.bf, phongvu.je, phongvu.tl, phongvu.photos, phongvu.pub, phongvu.tf, phongvu.cool, phongvu.fj, phongvu.reviews, phongvu.support, phongvu.watch, phongvu.yt, phongvu.date, phongvu.technology, phongvu.укр, phongvu.mr, phongvu.services, phongvu.photography, phongvu.vg, phongvu.community, phongvu.gd, phongvu.lc, phongvu.help, phongvu.market, phongvu.photo, phongvu.codes, phongvu.dj, phongvu.mc, phongvu.gallery, phongvu.wtf, phongvu.uno, phongvu.bio, phongvu.black, phongvu.bzh, phongvu.gratis, phongvu.ink, phongvu.mw, phongvu.audio, phongvu.plus, phongvu.chat, phongvu.domains, phongvu.gy, phongvu.ooo, phongvu.tel, phongvu.training, phongvu.онлайн, phongvu.deals, phongvu.taipei, phongvu.cash, phongvu.gift, phongvu.scot, phongvu.sr, phongvu.camp, phongvu.cloud, phongvu.house, phongvu.vu, phongvu.bi, phongvu.careers, phongvu.team, phongvu.istanbul, phongvu.museum, phongvu.love, phongvu.москва, phongvu.coffee, phongvu.desi, phongvu.menu, phongvu.money, phongvu.software, phongvu.cv, phongvu.hosting, phongvu.wf, phongvu.ye, phongvu.care, phongvu.direct, phongvu.international, phongvu.run, phongvu.бел, phongvu.church, phongvu.gm, phongvu.onl, phongvu.ren, phongvu.sl, phongvu.vision, phongvu.bar, phongvu.cards, phongvu.exchange, phongvu.school, phongvu.sz, phongvu.bank, phongvu.boutique, phongvu.fit, phongvu.kitchen, phongvu.kiwi, phongvu.ventures, phongvu.amsterdam, phongvu.bb, phongvu.dm, phongvu.style, phongvu.brussels, phongvu.clothing, phongvu.dating, phongvu.wien, phongvu.bs, phongvu.business, phongvu.casino, phongvu.pictures, phongvu.ax, phongvu.cricket, phongvu.energy, phongvu.estate, phongvu.farm, phongvu.gp, phongvu.institute, phongvu.nagoya, phongvu.place,